dimecres, 14 de juliol de 2010

ESCULTURES DE GELEl Gel o glaç és l'estat sòlid de l'aigua (H2O) el qual es forma quan aquest es troba en una temperatura inferior als 0 °C (273,15 K, 32 °F), que és el seu punt de congelació. Com que el gel té una densitat menor a la de l'aigua líquida, sura en aquesta.
El gel té una gran importància en la conservació d'aliments. Des de fa uns centenars d'anys s'utilitzaven pous de gel per a l'emmagatzemament d'aquest. Actualment s'utilizen neveres i congeladors per a fabricar el fred necessari.
L'acumulació de la neu (una forma de gel) en les glaceres i el seu moviment és un agent erosiu molt potent.
Cada any es celebren diversos festivals europeus dedicats a les escultures de gel. Un dels més importants es celebra a la localitat holandesa de Roermond, el “IJssculpturenfestival”.
El festival d'escultures de gel holandès, es celebra durant el mes de febrer, en ple cor de l'hivern. A diferència d'altres esdeveniment d'aquest tipus, és itinerant. En la darrera edició la localitat escollida va ser Roermond, una petita ciutat de 40.000 habitants de la província de Limburg, al sud del país.
Cada any, el festival té un leit motive diferent. Hi solen participar al voltant d'uns cinquanta artistes del gel, que han reprodueixen en les seves obres, escenes i personatges de tota mena. Els escultors treballen el gel amb escarpres, paletes i serres, sota una gegantesca capa tèrmica que permet mantenir el nivell òptim de fred.
També és molt conegut i valorat el Festival d'Escultures de Gel de la Xina, que es celebra anualment.